Rozwój krajoznawstwa i upowszechnianie turystyki

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs w dziedzinie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki. Na najlepsze projekty przeznaczono 160 tys. zł.
Finansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące m.in. promocji atrakcji turystycznych regionu, organizacji konferencji, szkoleń oraz imprez turystyki kwalifikowanej. Dotacje można uzyskać również na utrzymanie zbiorów specjalistycznych dla szkolenia kadr a także na wytyczanie oraz znakowanie szlaków turystycznych i kulturowych. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne, stowarzyszenia samorządowe oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się po 15 marca 2005 roku a zakończy przed 15 grudnia 2005 roku. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do 27 stycznia 2005 oferty w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pokój 167) w Katowicach, ul.Ligonia 46 lub międzywydziałowych zespołach zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej, ul. Piastowskiej 40 bądź Częstochowie, ul. Sobieskiego 7.
Linki do stron zewnętrznych
Warunki konkursu 


tagi: