Przekazanie terenu pod budowę Muzeum Śląskiego w Katowicach

Kolejny krok na drodze do budowy nowej siedziby muzeum
W Katowicach podpisano akt notarialny dotyczący zamiany działek pomiędzy Muzeum Śląskim a Katowickim Holdingiem Węglowym. Zgodnie z porozumieniem, którego inicjatorem był marszałek województwa Michał Czarski, KHW przekazał muzeum działkę o powierzchni 6,2 ha wraz z zabudowaniami po zlikwidowanej kopalni "Katowice". W zamian KHW otrzymał działkę przy ulicy Ceglanej (5,4 ha) przekazaną w roku 2002 przez Miasto Katowice z przeznaczeniem pod budowę nowego gmachu muzeum. Zgodnie z umową Województwo Śląskie pokryje należne od tej transakcji podatki i opłaty. Z kolei miasto Katowice pokryło różnicę w wartości nieruchomości podlegających zamienianie. W obecności Zbigniewa Kamińskiego – przewodniczącego Zespołu Zadaniowego d/s budowy Muzeum Śląskiego oraz Łucji Ginko – dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, akt notarialny podpisali dyrektor Muzeum Śląskiego dr Lech Szaraniec i główna księgowa Marianna Dąbrowska. Ze strony Katowickiego Holdingu Węglowego podpisy na dokumencie złożyli wiceprezesi Waldemar Mróz i Mariusz Korzeniowski. Tym samym rozpoczął się kolejny etap przygotowań do budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w lutym i marcu 2005 odbędą się kolejne konsultacje dotyczące koncepcji programowej oraz formuły działalności przyszłego muzeum. Na kwiecień 2005 planuje się rozpisanie konkursu architektonicznego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Katowicki Holding Węglowy przekazał działkę pod budowę nowej siedziby Muzeum Śląskiego  Ze strony Muzeum Śląskiego akt notarialny podpisał dyrektor dr Lech Szaraniec  Na tym terenie powstanie nowa siedziba Muzeum Śląskiego