Uroczyste spotkanie kombatantów

W Sali Lustrzanej Zamku Pszczyńskiego podsumowano rok 2004 – Rok Niepodległościowego Czynu Zbrojnego Wojska Polskiego.
Podczas uroczystego spotkania opłatkowego i koncertu zorganizowanego przez Śląski Okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przypomniano, iż miniony rok zbiegł się z 65 rocznicą agresji niemieckiej na Polskę i bohaterskiej obrony kraju podczas Kampanii Wrześniowej 1939. Prezes Zarządu Okręgu, kapitan Marian Piotrowicz mówił również o 65 rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego oraz 60 rocznicy bitwy pod "Monte Casino" oraz 60 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zbieg kilku tak doniosłych rocznic spowodował, w ubiegłym roku zrealizowano wiele cennych przedsięwzięć upamiętniających dokonania polskich patriotów – żołnierzy i powstańców. Obelisk poświęcony Komendantowi Głównemu Armii Krajowej gen. Stefanowi "Grotowi" Roweckiemu, tablica pamiątkowa ku czci gen. Władysława Sikorskiego, imprezy i spotkania historyczne, nadawanie szkołom imion bohaterów AK to tylko niektóre przedsięwzięcia, dzięki którym kombatantom zrzeszonym w Śląskim Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej udaje się ocalić od zapomnienia patriotyczne dokonania polskich żołnierzy na frontach II Wojny Światowej a także na podziemnym froncie walki AK o odzyskanie przez Polskę niepodległości. W swoim okolicznościowym wystąpieniu kapitan Marian Piotrowicz wyraził też troskę o losy kombatantów, którzy zrobili już dla kraju to co do nich należało a teraz, kiedy spełniły się wreszcie ich marzenia o powrocie naprawdę niepodległej Polski do demokratycznej, europejskiej rodziny, chcieliby nadal służyć Ojczyźnie na miarę swych sił i możliwości. Żołnierze AK – ostatni żołnierze II Rzeczpospolitej niepokoją się swoją przyszłość. Szczególnie znamienny jest fakt, iż Sejm zamroził waloryzację dodatków kombatanckich do rent i emerytur a kiedy Trybunał Konstytucyjny podważył tę decyzję okazało się, iż kombatanci mogą liczyć na jednorazowe wyrównanie w wysokości...20 zł. Prezes Piotrowicz ubolewał też nad niewielką wiedzą nt. działalności AK na Śląsku, gdzie w czasie II wojny światowej działały zarówno oddziały partyzanckie (m.in. Hardego i Twardego) jak i wywiad w zakładach zbrojeniowych. Kombatanci zgłosili też postulat budowy skromnego pomnika w kwaterze żołnierzy AK na cmentarzu przy ul. Murckowskiej w Katowicach. Mogłyby tam spocząć urny z prochami z pobojowisk, z których bojownicy Armii Krajowej odeszli na wieczną wartę. Honorowy patronat nad Rokiem Niepodległościowego Czynu Zbrojnego Wojska Polskiego w naszym regionie sprawowali marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski oraz wojewoda Lechosław Jarzębski.