Wojewódzki Urząd Pracy rozstrzygnął konkursy na projekty w zakresie szkolenia, doradztwa i badań rynku pracy

Na ich realizację przeznaczono 10 mln zł z budżetu priorytetu „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Dofinansowanie uzyska 11 projektów szkoleń i różnego rodzaju usług doradczych, z których skorzysta ponad 6 tysięcy osób. Będą one dotyczyły podnoszenia kwalifikacji osób pracujących (m.in. szkolenia językowe, komputerowe, usługi doradcze), reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa oraz zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. Dotacje uzyskały także 2 projekty badawcze monitorujące regionalny i lokalny rynek pracy. Wysokość dofinansowania dla wyłonionych projektów podlegać będzie negocjacjom. Na uzyskanie funduszy mają szanse kolejne wnioski, które rozpatrywane będą podczas kolejnego posiedzenia Komisji Oceny Projektów.