Marszałek Województwa gościem Dziennika Zachodniego

Ponad 200 osób uczestniczyło w internetowym czacie zorganizowanym przez redakcję Dziennika Zachodniego
Marszałek Michał Czarski rozmawiał także z czytelnikami gazety, którzy telefonicznie zadawali pytania dotyczące m.in. szans i korzyści płynących dla Śląska z pierwszych miesięcy członkostwa Polski w UE. Przeważającą część pytających stanowili internauci. Marszałek wyjaśniał procedury związane z rozpatrywaniem wniosków i dystrybucją środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Rozmawiano o modernizacji i rozbudowie sieci dróg wojewódzkich, łagodzeniu bezrobocia poprzez programy tworzenia w regionie nowych miejsc pracy oraz priorytetach i kierunkach rozwoju województwa w najbliższych latach. Relację ze spotkania marszałka Michała Czarskiego z czytelnikami Dziennik Zachodni opublikuje w swoim piątkowym wydaniu.
Linki do stron zewnętrznych
Zapis czata