Wsparcie dla projektów z zakresu elektronicznej administracji

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji utworzyło punkt konsultacyjny dla samorządów lokalnych i regionalnych w zakresie projektów finansowanych ze środków działania 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego(ZPORR)
Punkt konsultacyjny jest przeznaczony dla beneficjentów końcowych działania 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego ZPORR. Inicjatywa zorientowana jest na wsparcie eksperckie władz lokalnych i regionalnych oraz realizatorów projektów na rzecz rozwoju elektronicznej administracji.
Linki do stron zewnętrznych
Więcej informacji o Punkcie Konsultacyjnym