I etap - pożyczki dla MŚP

 Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w ramach instrumentu "Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw " realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego".

Regulamin pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (pdf - 241KB)

Wytyczne dla Wnioskodawców (rtf - 867KB)
Wytyczne dla Wnioskodawców (pdf - 300KB)

Zal. 1 - Wniosek o udzielenie pożyczki (rtf - 323KB)
Zal. 1 - Wniosek o udzielenie pożyczki (pdf - 439KB)

Zal. 2 - Umowa pożyczki (rtf - 83 KB)
Zal. 2 - Umowa pożyczki (pdf - 251KB)

Zal. 3 - rozliczenie (przykład) (xls - 23KB)
Zal. 3 - rozliczenie (przykład) (pdf - 251KB)

Całość materiałów w formacie pdf (zip - 885KB)