Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

RIS 2003-2013

„Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013” (RIS 2003-2013) przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/11/2/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku została opracowana i przyjęta jako pierwsza tego typu strategia w kraju.

Celem strategii było w głównej mierze wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji badawczo-rozwojowych, które mają wpływ na wzrost gospodarczy oraz rozwój technologii i nauki oraz są motorem powstawania nowych rozwiązań technologicznych. Firmy określane mianem innowacyjnych potrafią w swojej działalności wykorzystywać i odważnie wdrażać wyniki badań naukowych, nowatorskie pomysły oraz wynalazki. Rozwój tych firm jest uwarunkowany podejmowaniem wspólnych działań i utrzymywaniem ścisłych kontaktów z placówkami naukowymi oraz kontrahentami.

Zgodnie z przyjętą misją: „wyobrażenia tworzą rzeczywistość” oraz wizją roli innowacji w województwie śląskim, Regionalna Strategia Innowacji wspierała rozwijanie przyjaznego klimatu dla innowacji w województwie śląskim tak, aby kreatywność oraz synergia współpracy przy tworzeniu, ulepszaniu i wdrażaniu innowacji prowadziły do zwiększenia poziomu innowacyjności w środowisku gospodarczym i badawczo-rozwojowym, wzmacniając konkurencyjność gospodarki województwa wobec innych regionów w Unii Europejskiej.

Linki do stron zewnętrznych
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003–2013 do pobrania w języku polskim i angielskim