Porozumienie w sprawie zmiany kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego

POROZUMIENIE

w sprawie zmiany kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego
zawartego dnia 19 czerwca 2001 r. w Warszawie
pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Śląskiego