Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2008