Harmonogram prac nad aktualizacją

Zadania i terminy

Harmonogram prac nad aktualizacją
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020

Lp. Wyszczególnienie zadań Podmiot realizujący Termin
1. Opracowanie i przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 Zarząd Województwa
/Sejmik Województwa (uchwała)
luty-marzec 2008
2. Konsultacje i analizy odnośnie zakresu planowanej aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 Zarząd Województwa marzec-kwiecień 2008
3. Opracowanie wstępnej wersji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zarząd Województwa maj-lipiec 2008
4. Opiniowanie wstępnej wersji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego lipiec-sierpień 2008
5. Konsultacje społeczne wstępnej wersji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zarząd Województwa wrzesień 2008
6. Prace analityczne, opracowanie ekspertyz i studiów Zarząd Województwa październik 2008 - luty 2009
7. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa Zarząd Województwa marzec 2009
8. Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko Zarząd Województwa sierpień 2008 - marzec 2009
9. Konsultacje i opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Zarząd Województwa kwiecień-czerwiec 2009
10. Sprawozdanie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych podczas konsultacji Zarząd Województwa lipiec 2009
11. Opracowanie ostatecznego projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego z wykorzystaniem wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz analizy zgodności z projektem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Zarząd Województwa listopad 2009
12. Opiniowanie projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Komisje Sejmiku Województwa Śląskiego grudzień 2009 - styczeń 2010
13 Uchwalenie zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego styczeń - luty 2010

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Redakcji i Syntezy
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu