Wydarzenia towarzyszące

Katowice, Chorzów

Katowice, 4. czerwca 2009 roku, godz.9.00-13.00. Sala Sejmu Śląskiego - Gmach Sejmu Śląski.

Konferencja "Drogi do Wolności. Doświadczenia roku 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej.

Konferencja z udziałem młodzieży z Polski i z Węgier dotycząca wydarzeń 1989 roku. Organizator: Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice-Miszkolc

Chorzów, 4-21 czerwca 2009 roku.

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Henryka Sienkiewicza 3.

Wystawa prezentująca zachowane materiały z kampanii wyborczej prowadzonej w mieście przez Komitet Obywatelski "Solidarność" w Chorzowie, uzupełniona o komentarz historyczny. Ekspozycję można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00.

Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (Sekretariat CHCK, tel. + 48 (32) 349 78 60) istnieje możliwość spotkania z działaczem Komitetu Obywatelskiego lub historykiem.

Katowice, 4 czerwca 2009 roku, godz. 19:00.
Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych "Marchołt" ul. Warszawska 37.


Powrót do przeszłości - Wielka Stypa 89. Wśród atrakcji m.in. zakopanie komunizmu w ogrodach Marchołta, jarmark staroci.

Wystawa plenerowa z okazji 20 rocznicy upadku komunizmu.

Po zaznajomieniu się z archiwalnym materiałem zdjęciowym, na ulicach, w których miały miejsca wydarzenia doprowadzające do "zwycięstwa", ustawione zostały plansze o wymiarach 3,0 x 2,0 m - reprodukcje zdjęć.

Wybór zdjęć dokonany został tak, aby sceny na nich przedstawione np. perspektywa ulicy sprzed 20 lat odpowiadała perspektywie obecnej.

Zamierzeniem jest umiejscowienie "bohaterów" tamtych wydarzeń wśród pulsującej życiem codziennym współczesnej ulicy miasta. Termin ekspozycji: 25.05. - 14.06.2009 r.

Autor zdjęć Stanisław Jakubowski

"Spotkania z historią"

Bohaterem tych niezwykłych lekcji historii będzie polityk i działacz związkowy Alojzy Pietrzyk: internowany w stanie wojennym, organizator strajków w kopalni, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, poseł na Sejm I kadencji z ramienia "Solidarności". Alojzy Pietrzyk odwiedzi szkoły gdzie podczas "rocznicowych lekcji" młodzi ludzie będą mogli spotkać się z tym legendarnym uczestnikiem wydarzeń ostatnich dwudziestu lat.

Spotkania odbędą się w dniach 27 maja - 10 czerwca 2009 roku

Organizator: Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach