Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego - procedura

Na podstawie art. 11 ust.2 pkt 5, art. 14 ust.1 pkt 8, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U.2001 Nr 142 poz.1590 z późn.zm.) Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1967/290/III/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku przystąpiono do opracowania Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego określając zasady, tryb i harmonogram prac nad Strategią Ochrony Przyrody przyjął, że dokument będzie obejmował czasookres 2011-2030.

  • Uchwała Nr 2287/302/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08.09.2009 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Ochrony Przyrody na lata 2011-2030,
    • Załącznik nr 1, Zasady i tryb opracowania Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030,
    • Załącznik nr 2, Harmonogram prac nad Strategią Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.
  • Uchwała Nr 2288/302/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08.09.2009 roku w sprawie powołania Konsultanta ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030,
  • Uchwała Nr 2289/302/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08.09.2009 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030,
  • Uchwała Nr 2290/302/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08.09.2009 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.

Z powyższymi dokumentami można się zapoznać również w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego.

W okresie od 15 października 2009 do 30 listopada 2009 odbyły się wstępne konsultacje odnośnie zakresu planowanej Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do Strategii można było zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną pod adresem:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

przyroda@slaskie.pl

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Nr 972/41/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.04.2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2817/421/III/2010
Uchwała nr 2817/421/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z 26.10.2010 roku w sprawie zmiany zasad, trybu i harmonogramu prac nad strategią
Uchwała nr 2349/76/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z 6.09.2011 w sprawie zmiany brzmienia tytułu dokumentu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030 oraz harmonogramu pr
Uchwała zarządu nr 132/114/IV/2012 z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2349/76/IV/2011