Dziedzictwo kulturowe

Zamki i pałace

Na Śląsku znajduje się kilkadziesiąt zamków i pałaców, pełniących niegdyś funkcje obronne lub reprezentacyjne. Prawdziwą perłą pośród nich jest zespół pałacowo-parkowy książąt pszczyńskich w Pszczynie, w którym mieści się Muzeum Zamkowe. Obiekt zbudowany w stylu francuskiego neorenesansu z wyśmienicie zachowanymi wnętrzami otacza rozległy park krajobrazowy. Nieopodal, w Promnicach znajduje się urokliwy Zameczek Myśliwski, dawna rezydencja książąt pszczyńskich, w którym obecnie funkcjonuje luksusowy hotel i restauracja. 

Pograniczny charakter regionu dokumentuje kilkanaście zamków obronnych wzniesionych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, leżących na „Szlaku Orlich Gniazd". Wiele obiektów przetrwało w stanie ruin. Do najbardziej malowniczych należą pozostałości zamku w Ogrodzieńcu, niedaleko Zawiercia, oraz zamków w Olsztynie, Bobolicach i Mirowie.

Śląskie pałace, zbudowane w XVIII i XIX w., w przeszłości były reprezentacyjnymi siedzibami rodzin ziemiańskich oraz właścicieli fabryk i kopalń, obecnie pełnią funkcję hoteli, muzeów lub szkół. Na Zadnim Groniu w Wiśle oddano do użytku, po remoncie, Zamek Prezydencki, który przed II wojną światową pełnił rolę górskiej rezydencji prezydenta RP, Ignacego Mościckiego. Obecnie mieści się tam siedziba głowy państwa. Miejsce to udostępniane jest również turystom.  

Kultura ludowa

Folklor górali beskidzkich, mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia kultywowany jest przez liczne amatorskie zespoły ludowe. W Koszęcinie natomiast ma swoją siedzibę znany nie tylko w Polsce Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk". Okazją do zaprezentowania dawnych obyczajów, pieśni i tańców są liczne imprezy folklorystyczne. Do najbardziej znanych należą: „Żywieckie Gody", „Tydzień Kultury Beskidzkiej" oraz „Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny".

Linki do stron zewnętrznych
Szlak Architektury Drewnianej