Obchody Roku Wojciecha Korfantego w Warszawie

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Delegacja Województwa Śląskiego złożyła kwiaty i wieńce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie znajdują się mogiły poległych powstańców śląskich. Delegacja Województwa Śląskiego złożyła kwiaty i wieńce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie znajdują się mogiły poległych powstańców śląskich. Delegacja Województwa Śląskiego złożyła kwiaty i wieńce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie znajdują się mogiły poległych powstańców śląskich. Kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie są umieszczone tablice pamiątkowe dotyczące powstań. Kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie są umieszczone tablice pamiątkowe dotyczące powstań. Kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie są umieszczone tablice pamiątkowe dotyczące powstań. Kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie są umieszczone tablice pamiątkowe dotyczące powstań. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie - gdzie znajduje się popiersie Wojciecha Korfantego. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie - gdzie znajduje się popiersie Wojciecha Korfantego. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie - gdzie znajduje się popiersie Wojciecha Korfantego. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie - gdzie znajduje się popiersie Wojciecha Korfantego. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie - gdzie znajduje się popiersie Wojciecha Korfantego.