Warsztaty

Na przełomie kwietnia i maja 2010 roku odbył się pierwszy cykl prac warsztatowych z ekspertami w ramach opracowania Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030. Poszczególne warsztaty dotyczyły wyodrębnionych obszarów: różnorodności biologicznej, georóżnorodności, zarządzania środowiskiem przyrodniczym oraz krajobrazu i przestrzeni województwa śląskiego.

Celem warsztatów była ocena stanu zasobów przyrody, ich użytkowania i ochrony, dyskusja nad problemami, potrzebami i możliwościami ich rozwiązań. W trakcie warsztatów została przeprowadzona analiza SWOT mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń środowiska przyrodniczego w województwie śląskim jako podstawy sformułowania zapisów do Strategii.

Drugie warsztaty z ekspertami w ramach opracowania Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030, odbyły się 11 października 2010 r. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki I cyklu warsztatów eksperckich oraz wypracowano na ich podstawie cele strategiczne i kierunki działań Strategii.

Warsztaty prowadził Konsultant ds. Strategii Ochrony Przyrody dr Jerzy Parusel oraz Moderatorzy:

  • różnorodność biologiczna - dr hab. Adam Rostański,
  • georóżnorodność - dr Andrzej Tyc,
  • zarządzanie środowiskiem przyrodniczym - dr Leszek Trząski,
  • krajobraz i przestrzeń - dr Urszula Myga-Piątek.

Zamieszczone materiały mają charakter wyłącznie roboczy. Prezentacje dostępne są również na stronie internetowej Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska: www.cdpgs.katowice.pl.

Załączniki