Komitet Sterujący

Załącznik do uchwały Nr 613/30/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15.03.2011 roku

Skład osobowy Komitetu Sterującego
ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030  

  1. Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego - Przewodniczący Komitetu,
  2. Aleksandra Gajewska-Przydryga - Wicemarszałek Województwa Śląskiego - Wiceprzewodniczący Komitetu,
  3. Małgorzata Tkacz-Janik - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego,
  4. Barbara Dziuk - Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, 
  5. Władysław Serafin - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego,
  6. Gabriela Lenartowicz - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 2289/302/III/2009 z 8.09.2009 w sprawie powołania Komitetu Sterującego