Realizacja programu w 2011 roku zawieszona

19 kwietnia 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o zawieszeniu realizacji "Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych" w roku 2011.

Decyzja ta oznacza, że w 2011 roku nie zostanie przeprowadzony Konkurs na dofinansowanie projektów związanych z rozwojem infrastruktury lotniskowej i około lotniskowej. Jednocześnie realizacja Koncepcji będzie mogła zostać wznowiona w latach kolejnych, pod warunkiem dysponowania środkami finansowymi na ten cel.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 971/41/IV/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku