Kolejny etap współpracy ze Styrią

Z jednodniową, oficjalną wizytą w Katowicach przebywała delegacja rządu Styrii, której przewodniczył minister gospodarki, prof. Gerald Schöpfer
Gości z Austrii przyjął marszałek Województwa Śląskiego Machał Czarski. W spotkaniu uczestniczyła Konsul Generalna Austrii w Krakowie Hermine Poppeller oraz dr Gerold Ortner, konsul honorowy RP w Grazu. Członek zarządu Województwa Marian Jarosz omówił efekty dotychczasowej współpracy obu regionów oraz perspektywy na przyszłość. O wspólnych projektach i przykładach konkretnej współpracy mówili prezes RIG w Katowicach Tadeusz Donocik, wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy Mirosław Ruszkiewicz, dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu Paweł Podsiadło oraz prezydent Zabrza Jerzy Gołubowicz. Dziękując samorządowi województwa śląskiego oraz rządowi Styrii za tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju międzyregionalnych kontaktów, prezes Donocik podkreślił, że właśnie w sferze gospodarki współpraca ze Styrią rozwija się nader obiecująco. Co kilka tygodni na tym polu dzieje się coś ważnego, m.in. realizowany jest projekt tworzenia regionalnych baz danych o małych i średnich przedsiębiorstwach. Utworzenie takich baz znacznie ułatwi nawiązywanie wzajemnie korzystnych kontaktów gospodarczych. Cenne i inspirujące są dla nas doświadczenia Styrii w zakresie restrukturyzacji przemysłu oraz wspierania rozwoju sektora MŚP. Tadeusz Donocik mówił też o idei powołania przy RIG Międzynarodowego Centrum Edukacji, Doradztwa i Współpracy Gospodarczej w Katowicach. Organizowane przez centrum seminaria, konferencje, doradztwo specjalistyczne oraz wspólne przedsięwzięcia z udziałem ekspertów z europejskich regionów nada nowy wymiar internacjonalizacji kontaktów gospodarczych. W styczniu br. w Styrii przebywała delegacja WUP zdobywając w Grazu cenne doświadczenia i wiedzę nt. kreowania pozytywnych zjawisk na rynku pracy, redukcji bezrobocia oraz tworzenia systemu sprzyjającego podnoszeniu kwalifikacji i zawodowej reorientacji osób poszukujących nowej, zawodowej tożsamości. W ramach unijnego programu Leonardo Da Vinci już wkrótce do Styrii wyjedzie kilkudziesięciu ogrodników, którzy przejdą w Austrii specjalistyczne szkolenia i staże. WUP uzyskał już potwierdzenie finansowania tego projektu. Dyrektor Paweł Podsiadło wskazał na korzyści jakie przyniesie dzisiejsze podpisanie porozumienia o współpracy przy rozwoju Regionalnego Centrum Innowacji Energii w oparciu o doświadczenia podobnego centrum działającego w Styrii. Możliwość wnikliwego monitorowania i prognozowania rynku energetycznego to jeden z istotnych czynników rozwoju gospodarczego oraz zapewnienia krajom i regionom bezpieczeństwa energetycznego. Na polu wdrażania innowacji oraz wdrażania nowoczesnych technologii liczą się nie tylko pieniądze lecz także wiedza. Za gotowość wsparcia naszego regionu w pozyskiwaniu tej wiedzy oraz osobiste zaangażowanie w pomoc przy nawiązywaniu roboczych kontaktów z partnerami w Styrii, dyr. Podsiadło podziękował pani Konsul Poppeller. Prezydent Zabrza Jerzy Gołubowicz zaprezentował projekt rekultywacji terenów i obiektów przemysłowych zgodnie z ideą zachowania dziedzictwa kultury poprzemysłowej. W oparciu o te założenia w Zabrzu rozbudowuje się Muzeum Górnictwa Węglowego wraz z dwoma pokopalnianymi skansenami Guido i Królowa Luiza. Przedsięwzięcie jest finansowane w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wspólnie (po 12,5%) przez gminę Zabrze i Województwo Śląskie. Przy rozbudowie Centrum Turystyki Przemysłowej Zabrze liczy na możliwość wykorzystania doświadczeń Styrii w tworzeniu produktów turystycznych w oparciu o zabytki przemysłowe. „Z wielkim zadowoleniem uczestniczę w uroczystym podpisaniu porozumień, które już wkrótce wypełnimy konkretną treścią. Właśnie tak postrzegam ideę Europy regionów. Rozwijając wszechstronną współpracę międzyregionalną realizujemy najlepszą i jedyną wizję przyszłości naszego kontynentu" – powiedział prof. Gerald Schöpfer. W obecności ministra Schöpfera oraz marszałka Czarskiego, prezydent Zabrza Jerzy Gołubowicz podpisał umowę dotyczącą rekultywacji pomników przemysłowych. Regionalna Izba Gospodarcza jest sygnatariuszem porozumienia "Internacjonalizacja gospodarki". Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Paweł Podsiadło i prezes styryjskiego Centrum Innowacji Energii Franz Kern podpisali umowę "Współpraca przy rozwoju Regionalnego Centrum Innowacji Energii na przykładzie styryjskiego Centrum Innowacji Energii". Po spotkaniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego goście ze Styrii odwiedzili RIG w Katowicach, gdzie minister Gerald Schöpfer złożył podpis pod symbolicznym aktem erekcyjnym pod budowę Międzynarodowego Centrum Edukacji, Doradztwa i Współpracy Gospodarczej w Katowicach. Następnie austriacka delegacja udała się do Zabrza, gdzie zapoznała się z zabytkami kultury przemysłowej "Perły w koronie Śląska".
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Minister prof. Gerald Schöpfer (po lewej) i prezydent Zabrza Jerzy Gołubowicz po podpisaniu umowy.  Członek Zarządu Województwa Marian Jarosz powitał ministra gospodarki Styrii prof. Geralda Schöpfera.  Prof. Gerald Schöpfer i prezes RIG Tadeusz Donocik.

Załączniki
Treść porozumienia o współpracy Województwa Śląskiego i Styrii.
Styria - podstawowe informacje.