Strategie systemowej współpracy Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego

O projekcie

Projekt „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych
Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Cel:

Głównym celem projektu jest wsparcie i rozwój współpracy transgranicznej Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego dzięki utworzeniu wspólnego sekretariatu, wymiany doświadczeń pracowników partnerskich urzędów regionalnych oraz tworzenia strategii systemowej współpracy na okres 2010-2020.

Wszystkie działania będą wspierać proces powstawania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Główne działania:

 • przygotowanie dokumentu analizy dotychczasowej współpracy  transgranicznej Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego,
 • przygotowanie dokumentu strategicznego kształtującego współpracę transgraniczną Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego,

Działania szczegółowe:

 • funkcjonowanie grup roboczych w trzech regionach (międzywydziałowa grupa robocza ds. współpracy transgranicznej),
 • wizyta studyjną na flamandzko-francusko-walońskie pogranicze,
 • wizyty studyjne do Ostrawy, Katowic i  Opola,
 • cztery konferencje tematyczne (energetyka, gospodarka, transport, turystyka) w trzech regionach partnerskich
 • konferencję na tematyczną na temat czesko-polskiego pogranicza w Brukseli

PARTNERZY PROJEKTU

 • Kraj Morawsko -Śląski
  (Urząd Krajowy Kraju Morawsko-Śląskiego w Ostrawie, Departament Projektów Europejskich)
  www.kr-moravskoslezsky.cz
 • Województwo Śląskie
  (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Gospodarki)
  www.slaskie.pl
 • Województwo Opolskie
  (Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego, Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji)
  www.opolskie.pl

PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA-RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013