Prezentacja EUWT TRITRIA

Współpraca czterech sąsiadujących regionów w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA oraz wdrażanie funduszu rewitalizacyjnego JESSICA były hasłami przewodnimi XI międzynarodowej konferencji „Investment & Business Forum", która odbyła się w dniach 11-12 października 2010 r. w Ostrawie.

Konferencja zgromadziła ponad 300 przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz administracji reprezentujących różne instytucje Czech, Słowacji oraz Polski. Udział wziął także Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski.

Pierwszego dnia został zaprezentowany temat współpracy w ramach EUWT. Możliwości tego rodzaju współdziałania na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 zaprezentował wiceminister rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej Michal Janeba. Doświadczenia własnych regionów w zakresie tworzenia wspólnego ugrupowania na czesko-polsko-słowackim pograniczu z udziałem Kraju Morawsko-Śląskiego, Samorządowego Kraju Żylińskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego przestawili Jaroslav Palas (Hejtman Kraju Morawsko-Śląskiego), Jozef Štrba (Wiceprzewodniczący Samorządowego Kraju Żylińskiego), Bogusław Śmigielski (Marszałek Województwa Śląskiego) i Teresa Maria Karol (Wicemarszałek Województwa Opolskiego).

W swoim wystąpieniu marszałek Śmigielski nawiązywał do najlepszych praktyk we współpracy Województwa Śląskiego z czterema spośród piętnastu regionów partnerskich: Północną Nadrenią-Westfalią (Niemcy), Regionem Nord-Pas de Calais (Francja) oraz zaprzyjaźnionymi regionami z Czech i Słowacji. Mówił też o nowej formie zacieśnienia współpracy z Krajem Morawsko-Śląskim, Samorządowym Krajem Żylińskim i Województwem Opolskim w ramach EUWT TRITIA.

Załączniki