Konferencja rozpoczynająca realizację projektu

11 października 2010 w Ostrawie odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację czesko-polskiego międzynarodowego projektu „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego"

W konferencji wzięli udział przedstawiciele trzech regionów realizujących projekt, w tym członkowie grupy roboczej ds. współpracy transgranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem wspólnego projektu jest m.in. przygotowanie strategii rozwoju pogranicza oraz wsparcie procesu tworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA powstającego na czesko-polsko-słowackim pograniczu (z udziałem czeskiego Kraju Morawsko-Śląskiego, słowackiego Samorządowego Kraju Żylińskiego oraz Województw Śląskiego i Opolskiego).

W ramach projektu odbędą się także konferencje na temat energetyki, gospodarki, transportu i turystyki dla przedstawicieli reprezentujących zaangażowane podmioty z Kraju Morawsko-Śląskiego, Województw Śląskiego i Opolskiego. Pierwsza z zaplanowanych konferencji „Energetyka w regionach a ochrona środowiska" odbędzie się 22 listopada 2010 r. w Katowicach.

Projekt „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego" będzie realizowany od sierpnia 2010 r. do kwietnia 2012 r. i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2017-2013.

Załączniki