Konferencja "Energetyka w regionach a ochrona środowiska"

22 listopada 2010 r. na terenie Parku Naukowo-Technologicznego EuroCentrum w Katowicach odbyła się czesko-polska konferencja "Energetyka w regionach a ochrona środowiska". Tematyka konferencji nawiązuje do czterech głównych tematów, jakimi ma się zajmować powstające Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. (energetyka, gospodarka, transport, turystyka).

Celem konferencji „Energetyka w regionach a ochrona środowiska" było zapoczątkowanie współpracy transgranicznej w ramach energetyki rozproszonej z uwzględnieniem Odnawialnych Źródeł Energii, zwłaszcza w rejonach przygranicznych, które  są wizytówką turystyczną obszaru, a z czego wynika chęć zwrócenia szczególnej uwagi na ekologię i ochronę środowiska naturalnego. 

Na konferencję przybyło ponad 100 gości reprezentujących środowiska administracji, przemysłu, świata nauki oraz organizacji pozarządowych zajmujących się zarówno energetyka, jak również ochroną środowiska z Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Opolskiego i Województwa Śląskiego.

Załączniki
Zenon Wiertelorz „Koncepcja Regionalnego Centrum Ekoenergetyki (RCE) w Łosiowie