Wyjazd studyjny na belgijsko-francuskie pogranicze

W dniach 23-25 listopada 2010 r. grupa trzynastu pracowników instytucji tworzących Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. uczestniczących w projekcie „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego" wzięła udział w wyjeździe studyjnym na belgijsko-francuskie pogranicze.

Podstawowym celem wyjazdu studyjnego było nawiązanie kontaktu z przedstawicielami dwóch europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej działających na flamandzko-francusko-walońskim pograniczu: West-Vlaanderen Flandre - Dunkerque - Côte d'Opale (Zachodnia Walonia - Dunkierka - Wybrzeże Opalowe) i Eurometropolia Lille-Kortrijk-Tournai oraz poznanie doświadczeń osób zarządzających tymi organizacjami. 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Ugrupowanie powstało 3 kwietnia 2009 r. Zostało ono utworzone przez francuskich i belgijskich przedstawicieli projektu współpracy transgranicznej. EUWT zamieszkuje 2 miliony mieszkańców, zaś powierzchnia wynosi 7 000 km2. W jego skład wchodzi 13 członków: 8 ze strony Francji i 5 ze strony Belgii. EUWT ma swoją siedzibę w Dunkierce (Francja). Wśród jego płaszczyzn działania należy wyróżnić opiekę zdrowotną, zagospodarowanie przestrzenne, ochronę środowiska, turystykę, kulturę, rynek pracy, rozwój gospodarczy, mobilność. Funkcję Przewodniczącego sprawuje Michel Delebarre, mer miasta Dunkierka. 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Eurometropolia Lille-Kortrijk-Tournai

Eurometropolia Lille-Kortrijk-Tournai jest Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej, które zostało utworzone 28 stycznia 2008 r. celem wsparcia  współpracy transgranicznej na tym obszarze. To francusko-belgijskie EUWT jest zamieszkiwane przez 2 miliony mieszkańców, zaś jego powierzchnia wynosi 3 533,5 km2. W skład  EUWT wchodzi 14 partnerów: 4 ze strony Francji i 10 ze strony Belgii. Przewodnictwo jest tutaj rotacyjne, od 9 kwietnia 2010 r. funkcję przewodniczącej ww. EUWT pełni pani  Martine Aubry, mer Miasta Lille.