Prezentacja projektu: Strategie systemowej współpracy ... w Bielsku-Białej

8 grudnia 2010 r. w Bielsku-Białej odbyła się konferencja „Granica łączy" zorganizowana przez Regionalny Punkt Kontaktowy dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 podczas której został zaprezentowany projekt „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego".

W konferencji uczestniczyło 60 osób zainteresowanych efektami dotychczasowego wdrażania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz możliwością przygotowania do realizacji polsko-czeskich projektów.  Innymi prelegentami byli ponadto przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu, Euroregionu Silesia oraz inni beneficjenci, którzy omówili dobrą współpracę partnerów w realizowanych projektach w ramach Programu.

Załączniki