Wizyta studyjna delegacji Województwa Śląskiego do Kraju Morawsko-Śląskiego

W dniach 1-3 grudnia 2010 r. grupa piętnastu pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, zaangażowanych w realizację projektu ,wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Ostrawy.

W ramach pobytu w Ostrawie pracownicy spotkali się z:

  • Konsulem Generalnym RP w Ostrawie panem Jerzym Kronholdem, z którym rozmawiali o realizowanym projekcie „Strategie systemowej współpracy (...)", o kwestiach związanych z tworzeniem przez Kraj Morawsko-Śląski, Województwo Opolskie, Województwo Śląskie i Samorządowy Kraj Żyliński Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o., a także o problemach mniejszości polskiej w Kraju Morawsko-Śląskim (1 grudnia 2010 r.);
  • dyrektorami departamentów: projektów europejskich, współpracy międzynarodowej oraz organizacyjnego, którzy przedstawili wybrane zagadnienia związane z działalnością Urzędu Krajowego Kraju Morawsko-Śląskiego (2 grudnia 2010 r.),
  • przedstawicielami Uniwersytetu Technicznego „Vysoká Škola Báňská" w Ostrawie oraz Departamentu Projektów Europejskich Urzędu Krajowego Kraju Morawsko-Śląskiego w Ostrawie na temat projektów proinnowacyjnych z zakresu gospodarki realizowanych w Kraju Morawsko-Śląskim (2 grudnia 2010 r.),
  • pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (pan Marcin Baron i pan Artur Ochojski), którzy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przygotowują wkład Województwa Śląskiego do analizy dotychczasowej współpracy transgranicznej partnerów projektu (2 grudnia 2010 r.),
  • pracownikami Urzędu Krajowego Kraju Morawsko-Śląskiego w Ostrawie w ramach czterech podgrup tematycznych (energetyka, gospodarka, transport, turystyka) (3 grudnia 2010 r.).