Ogólnopolska kampania promocyjna Województwa Śląskiego - maj 2010

Dofinansowanie: 1 811 384,70 zł

Całkowity koszt projektu: 4 528 461,76 zł
Kwota wnioskowana: 1 811 384,70 zł

Priorytet: III - Turystyka
Działanie/poddziałanie: 4 - Promocja turystyki

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych działań kampanii promocyjnej województwa śląskiego na terenie całego kraju w oparciu o działania reklamowe ATL i BTL oraz działania z zakresu PR. Projekt będzie trwał 15 miesięcy, w okresie od 2 maja 2008 r.- 31 lipca 2009 r. Głównym celem projektu jest ukształtowanie wizerunku województwa śląskiego jako atrakcyjnego turystycznie poprzez wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej. Wykonawcami kampanii, wyłonionymi w drodze przetargu, będą: agencja reklamowa mająca doświadczenie w realizacji kampanii promocyjnych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz dom mediowy, specjalizujący sie w sprzedaży mediów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o kampanii