Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych - 8 szt.

Dofinansowanie: 108 800 000,00 zł

Nazwa projektu:
Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych.

Beneficjent: Województwo Śląskie. 

Wysokość dofinansowania:
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: 108 800 000,00 zł.

Przedmiotem projektu jest dostawa taboru kolejowego w postaci 8 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, czteroczłonowych, jednoprzestrzennych, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, posiadających około 450 miejsc każdy, w tym około 200 miejsc siedzących, zapewniających łącznie co najmniej 3600 miejsc pasażerskich, wyposażonych w WC z zamkniętym obiegiem, klimatyzację z automatyczną regulacją. W szczególności na nabyty tabor kolejowy składa się 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE (nazwa handlowa ELF).

Ponieważ standardem dla obecnie modernizowanych oraz nowo budowanych linii kolejowych jest konstrukcja pozwalająca na poruszanie się taboru kolejowego z prędkością do 160 km/h, w związku z czym maksymalna prędkość elektrycznych zespołów trakcyjnych nabytych w ramach realizowanego projektu własnego Województwa Śląskiego wynosi 160 km/h.

Nabyte w ramach projektu elektryczne zespoły trakcyjne zostały zaprojektowane w sposób warunkujący bardzo dobrą współpracę z infrastrukturą punktową (perony), co szczególnie ważne jest da bezpieczeństwa oraz dostępności taboru kolejowego dla osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo (osoby starsze, osoby z ciężkim bagażem), a także szybkości wymiany pasażerów w trakcie postoju pociągów na przystankach.

Założono również wysoką sprawność pojazdów, która powinna pozwolić na zmniejszenie konieczności odwoływania pociągów czy też uruchomiania autobusowej komunikacji zastępczej.

Zakupiony tabor kolejowy wykonuje pasażerskie przewozy regionalne na trasie Gliwice - Katowice - Częstochowa. Należy zaznaczyć, iż na taki wybór lokalizacji projektu złożyły się takie czynniki jak duże skupienie liczby ludności w miastach zlokalizowanych wzdłuż ww. trasy (np. takie miasta jak: Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Myszków, Częstochowa) stosunkowo niewielkie odległości pomiędzy tymi miastami, a także zdolność do generowania potoków w przyszłości w związku z przewidywanym rozwojem obszarów miejskich zlokalizowanych wzdłuż tej trasy.

Parametry nabytego w ramach realizowanego projektu taboru kolejowego odpowiadają obecnie obowiązującym standardom dla taboru kolejowego dedykowanego pasażerskim przewozom regionalnym.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.