9 mln euro dla gmin górniczych

Gminy górnicze otrzymają 9 mln euro dotacji z Programu Funduszu Dotacji Lokalnych Unii Europejskiej INICJATYWA II (Phare)
11 lipca 2000 Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę 32 projektów gmin górniczych, które otrzymają 9 mln euro dotacji z Programu Funduszu Dotacji Lokalnych Unii Europejskiej INICJATYWA II (Phare). Projekty te zostały 29 czerwca 2000 ocenione przez Regionalny Komitet Sterujący działający w ramach programów Phare, jako najlepsze, spośród 79, które przedstawiły gminy. Projekty dotyczą działań służących łagodzeniu skutków restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa, zgodnych z priorytetami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Zostaną one zrealizowane w latach 2001- 2002.