Konkurs w roku 2012

5 kwietnia 2012 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Lotniska lokalne 2012".

Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa Śląskiego w ramach realizacji Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych.

Podmioty, które są uprawnione do złożenia wniosku w Konkursie zostały określone w Koncepcji oraz w Regulaminie Konkursu (tekst jednolity Koncepcji wraz z Regulaminem zostały przejęte uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 813/138/IV/2012 z dnia 29 marca 2012 roku).

Pula środków do podziału w ramach Konkursu wynosi 1 mln zł.

Termin składania wniosków upływa 7 maja 2012.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o konkursie