Złote Maski za rok 2011

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak Tadeusz Serafin - dyrektor Opery Śląskiej / fot. BP Tomasz Żak Lucyna Kozień - dyrektor Teatru Lalek Banialuka / fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak Waldemar Zawodziński / fot. BP Tomasz Żak Ewa Wyskoczyl / fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak Artur Święs / fot. BP Tomasz Żak Hanna Boratyńska / fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak Marta Marzęcka / fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak Alona Szostak / fot. BP Tomasz Żak Robert Talarczyk - dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej / fot. BP Tomasz Żak Łucja Ginko / fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak Tegorocznym laureatem nagrody im. Leny Starke jest Janusz Kaczmarski / fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak Marszałek Adam Matusiewicz / fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak