INDUSTRIADA 2012

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zabrze - Muzeum Górnictwa Węglowego fot. MGW Ewa Zielińska  Zabrze - Muzeum Górnictwa Węglowego fot. MGW Ewa Zielińska  Zabrze - Muzeum Górnictwa Węglowego fot. MGW Ewa Zielińska  Zabrze - Muzeum Górnictwa Węglowego fot. MGW Ewa Zielińska  Zabrze - Muzeum Górnictwa Węglowego fot. MGW Ewa Zielińska  Bytom - Górnosląskie Koleje Wąskotorowe fot. BP Aleksandra Marzyńska  Bytom - Górnosląskie Koleje Wąskotorowe fot. BP Aleksandra Marzyńska  Bytom - Górnosląskie Koleje Wąskotorowe fot. BP Aleksandra Marzyńska  Bytom - Górnosląskie Koleje Wąskotorowe fot. BP Aleksandra Marzyńska  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Aleksandra Marzyńska  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Aleksandra Marzyńska  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Chorzów - Szyb Prezydent fot. BP Magdalena Kociołek  Dworzec Kolejowy w Sosnowcu fot. BP Aleksandra Marzyńska  Katowice - Nikiszowiec fot. BP Witold Trólka  Katowice - Nikiszowiec fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  Katowice - Nikiszowiec fot. BP Witold Trólka  Katowice - Nikiszowiec fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka  fot. BP Witold Trólka