Wizyta ambasadora Republiki Czeskiej

Gościem Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego był Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Bedřich Kopecký, któremu towarzyszył Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach Josef Byrtus
Omówiono aktualne zagadnienia związane ze współpracą pomiędzy europejskimi regionami ze szczególnym uwzględnieniem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, w ramach której rozwija się transgraniczne partnerstwo polsko-czeskie. Po stronie polskiej program ten obejmuje 4 podregiony, tj. bielsko-bialski i rybnicko-jastrzębski w województwie śląskim oraz opolski (woj. opolskie) i jeleniogórsko-wałbrzyski (woj. dolnośląskie). Po stronie czeskiej w programie uczestniczy 5 podregionów: Liberec, Hradec Kralové, Pardubice, Ołomuniec oraz Morawsko-Śląski. Sekretariat Techniczny programu działa w Ołomuńcu. W Kudowie zapadają w tych dniach rozstrzygnięcia dotyczące wyboru wniosków do realizacji. Ze strony polskiej zakwalifikowano 90 wniosków (w tym 28 z woj. śląskiego) a ze strony czeskiej - 82. W Urzędzie Marszałkowskim rozmawiano również o inicjatywie wzajemnego udostępniania poprzez internet zbiorów bibliotecznych pomiędzy Województwem Śląskim a Krajem Morawsko-Śląskim w systemie on-line. Planowane są też wprowadzenie i koordynacja komunikatów turystycznych na temat Beskidów po obu stronach granicy oraz wzmocnienie współpracy organizacji samorządu gospodarczego w zakresie wspierania kooperacji przedsiębiorców. Mówiono również o rozwoju infrastruktury transportowej (drogowej i kolejowej) oraz potrzebie kontynuowania ścisłej współpracy w układzie polsko-czesko-słowackiego trójkąta przygranicznego (Katowice-Ostrava-Žylina). W tym celu organizowane są cykliczne posiedzenia regionalnych komisji mieszanych polsko-czeskich i polsko-słowackich. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili funkcjonowanie euroregionów - Śląsk Cieszyński, Beskidy oraz Silesia.