Plakaty

Przystanki komunikacji miejskiej

Umieszczenie reklamy, w dniach od 27 wrzesnia do 11 października 2012 w gablotach reklamowych przestrzeni publicznej (autobusowe i tramwajowe przystanki komunikacji miejskiej - centrum aglomeracji górnośląskiej).

Załączniki