Realizacja Koncepcji w 2013 roku

Program wstrzymany

21 stycznia 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji "Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych" w roku 2013.

Decyzja ta oznacza, że w 2013 roku nie zostanie przeprowadzony Konkurs na dofinansowanie projektów związanych z rozwojem infrastruktury lotniskowej i około lotniskowej.