Cele i kierunki rozwoju województwa śląskiego do roku 2020

Konferencja w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+"

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję pn.: „Cele i kierunki rozwoju województwa śląskiego do roku 2020", która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2013 roku o godzinie 9.00, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Ligonia 46.

W trakcie konferencji przedstawiony zostanie projekt Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, oceną ex-ante oraz jego relacje z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zaprezentowane zostaną także informacje o pracach realizowanych w ramach Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych.

Uczestnictwo w konferencji należy zgłosić do dnia 23 kwietnia wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" wraz z Prognozą można zgłaszać w terminie do 5 maja 2013 roku pisemnie na adres:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. fax: (32) 20 78 486

drogą elektroniczną na adres: strategia@slaskie.pl, bądź ustnie do protokołu w pokoju 482 pod  adresem urzędu.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Rejestracja na konferencję