Uroczystosci z okazji 140. rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Parada Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Parada Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Parada Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Parada Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Parada Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Parada Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Parada Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Parada Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Parada Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Parada Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Parada Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Parada Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Parada Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Parada Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Msza św. w Archikatedrze Chrystusa Króla / fot. BP Tomasz Żak Msza św. w Archikatedrze Chrystusa Króla / fot. BP Tomasz Żak Msza św. w Archikatedrze Chrystusa Króla / fot. BP Tomasz Żak Msza św. w Archikatedrze Chrystusa Króla / fot. BP Tomasz Żak Msza św. w Archikatedrze Chrystusa Króla / fot. BP Tomasz Żak Msza św. w Archikatedrze Chrystusa Króla / fot. BP Tomasz Żak Msza św. w Archikatedrze Chrystusa Króla / fot. BP Tomasz Żak Msza św. w Archikatedrze Chrystusa Króla celebrowana przez arcybiskup Wiktora Skworca / fot. BP Tomasz Żak Msza św. w Archikatedrze Chrystusa Króla celebrowana przez arcybiskup Wiktora Skworca / fot. BP Tomasz Żak Msza św. w Archikatedrze Chrystusa Króla / fot. BP Tomasz Żak Msza św. w Archikatedrze Chrystusa Króla / fot. BP Tomasz Żak Msza św. w Archikatedrze Chrystusa Króla / fot. BP Tomasz Żak Msza św. w Archikatedrze Chrystusa Króla / fot. BP Tomasz Żak Msza św. w Archikatedrze Chrystusa Króla / fot. BP Tomasz Żak Kwiaty pod Pomnikiem Korfantego na Placu Sejmu Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Kwiaty pod Pomnikiem Korfantego na Placu Sejmu Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Kwiaty pod Pomnikiem Korfantego na Placu Sejmu Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Kwiaty pod Pomnikiem Korfantego na Placu Sejmu Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Kwiaty pod Pomnikiem Korfantego na Placu Sejmu Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Kwiaty pod Pomnikiem Korfantego na Placu Sejmu Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Kwiaty pod Pomnikiem Korfantego na Placu Sejmu Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Kwiaty pod Pomnikiem Korfantego na Placu Sejmu Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Kwiaty pod Pomnikiem Korfantego na Placu Sejmu Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Odsłonięcie portretu Wojciecha Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Odsłonięcie portretu Wojciecha Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Odsłonięcie portretu Wojciecha Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Wystąpienie dra hab. Lecha Krzyżanowskiego / fot. BP Tomasz Żak Wystąpienie dra hab. Lecha Krzyżanowskiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Wojciech Korfanty – wielkość mierzona codziennością” / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego / fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów na grobie Wojciecha Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów na grobie Wojciecha Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów na grobie Wojciecha Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów na grobie Wojciecha Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów na grobie Wojciecha Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów na grobie Wojciecha Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów na grobie Wojciecha Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów na grobie Wojciecha Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów na grobie Wojciecha Korfantego / fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów na grobie Wojciecha Korfantego / fot. BP Tomasz Żak