Wizyta studyjna delegacji Kraju Morawsko-Śląskiego

Grupa pracowników Urzędu Krajowego w Województwie Śląskim

W dniach 22-23 lutego 2011 r. grupa dziesięciu pracowników Urzędu Krajowego Kraju Morawsko-Śląskiego, zaangażowanych w realizację projektu, przebywała z wizytą studyjną w Katowicach. W ramach tego stażu odbył się też, dodatkowo z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego warsztat dla grup roboczych, zajmujących się poszczególnymi dziedzinami przyszłej współpracy: Energetyką, Gospodarką, Transportem i Turystyką. 

Program stażu obejmował:

  • prezentację kompetencji samorządu województwa w Polsce
  • prezentację kompetencji Zarządu Województwa Śląskiego w zakresie zarządzania RPO dla WŚ na lata 2007-2013
  • wykład okolicznościowy p. Jerzego Gorzelika, członka Zarządu Województwa Śląskiego - pracownika naukowego Zakładu Historii Sztuki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • prezentację realizowanych projektów finansowanych ze środków UE - na przykładzie wojewódzkiej Instytucji Kultury - Muzeum Zamkowego w Pszczynie
  • zwiedzanie Tyskiego Browarium
  • prezentację Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
  • prezentację funkcjonowania wojewódzkiej Instytucji Kultury - Biblioteki Śląskiej w Katowicach

W drugim dniu wizyty zorganizowane zostały warsztaty, które prowadzone były przez autorów odpowiedzialnych za opracowanie wkładu Województwa Śląskiego do analitycznej części dokumentu o współpracy czesko-polskiej na obszarze Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego (dr Marcina Barona i dr Artura Ochojskiego).

Załączniki