Projekt Strategii „Śląskie 2020+” po konsultacjach społecznych

Rozpatrzono zgłoszone uwagi i wnioski

Zarząd Województwa Śląskiego rozpatrzył wszystkie uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wszystkie uwagi, które zostały uznane za uzasadnione i celowe znalazły swoje odzwierciedlenie w ostatecznym projekcie Strategii. Został on przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1289/264/IV/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. i tym samym skierowany pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020" przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego w lutym 2010 roku uchwałą Nr III/47/1/2010.

Załączniki