Przedłużono konsultacje

Załącznik do Uchwały Nr 1685/274/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z 30 lipca 2013

INFORMACJA  

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o przedłużeniu czasu trwania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice" w Pyrzowicach do dnia 20 września 2013 r., wszelkie inne informacje na temat konsultacji pozostają bez zmian i brzmią następująco:

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice" w Pyrzowicach.

Czas trwania konsultacji - zgłaszania uwag przez zainteresowanych

Konsultacje trwające od dnia 8 lipca 2013 r. do dnia 7 sierpnia 2013 r. przedłuża się do dnia 20 września 2013 r., który jest ostatnim dniem zgłaszania uwag.

Formy konsultacji (sposób i miejsce składania uwag)

Opinie i uwagi należy składać pisemnie na adres:   

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
oraz na adres e-mail: srodowisko@slaskie.pl

Wraz ze zgłaszaną opinią należy podać imię, nazwisko, adres zameldowania oraz adres do korespondencji. Opinie anonimowe nie będą rozpatrywane.

Miejsce udostępnienia dokumentacji

Uczestnicy konsultacji mogą osobiście zapoznać się z dokumentacją dotyczącą planowanego obszaru ograniczonego użytkowania dla MPL „Katowice" w Pyrzowicach w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ul. Wita Stwosza 7 w Katowicach, pok. 310, III piętro (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej www.slaskie.pl

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego