Sprawozdanie z konsultacji społecznych

W trakcie konsultacji przekazanych zostało ponad 430 uwag i wniosków od około 60 podmiotów

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 2714/299/IV/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników  konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag dla projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Ponadto Zarząd podjął decyzję o aktualizacji harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem dokument zostanie przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego w pierwszym kwartale 2014 roku.

Załączniki