Obchody Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Konsulat Generalny RP w Doniecku Wiązanki kwiatów przed tablicami upamiętniającymi deportację Górnoślązaków do Donbasu / fot. Konsulat Generalny RP w Doniecku Msza święta w intencji ofiar / fot. BP Tomasz Żak Msza święta w intencji ofiar / fot. BP Tomasz Żak Msza święta w intencji ofiar / fot. BP Tomasz Żak Msza święta w intencji ofiar / fot. BP Tomasz Żak Msza święta w intencji ofiar / fot. BP Tomasz Żak Msza święta w intencji ofiar / fot. BP Tomasz Żak Msza święta w intencji ofiar / fot. BP Tomasz Żak Msza święta w intencji ofiar / fot. BP Tomasz Żak Msza święta w intencji ofiar / fot. BP Tomasz Żak Msza święta w intencji ofiar / fot. BP Tomasz Żak Msza święta w intencji ofiar / fot. BP Tomasz Żak Msza święta w intencji ofiar / fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą ofiary przymusowych wywózek i represji / fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą ofiary przymusowych wywózek i represji / fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą ofiary przymusowych wywózek i represji / fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą ofiary przymusowych wywózek i represji / fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą ofiary przymusowych wywózek i represji / fot. BP Tomasz Żak Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą ofiary przymusowych wywózek i represji / fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak Koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria” Ofiarom Tragedii Górnośląskiej / fot. BP Tomasz Żak