Konkurs na logo strategii

Konkurs na opracowanie projektu logo
„Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Celem konkursu jest opracowanie znaku graficznego charakterystycznego dla „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”. Logo Strategii będzie miało zastosowanie do celów promocyjnych, informacyjnych oraz będzie umieszczane na wszelkich dokumentach związanych ze „Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”.

Do udziału w konkursie zapraszamy pełnoletnie osoby fizyczne, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się grafiką.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (Katowice, ul. Ligonia 46, pokój 164) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Terenów Wiejskich
ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice

z adnotacją „Konkurs na projekt logo Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Projekty logo można składać do dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (33) 48 53 293).

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego
Regulamin konkursu