Konferencja „Przyszłość polsko-czeskiej współpracy transgranicznej”

Urząd Krajowy z Ostrawy – Partner Wiodący Projektu Strategie systemowej współpracy…, zorganizował w Ostrawie czwartą już konferencję w ramach wspólnych działań instytucji publicznych regionów partnerskich.

Wiodący temat spotkania to przyszłość polsko-czeskiej współpracy transgranicznej oraz kwestie utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA.

Prelegenci konferencji przedstawili uczestnikom, m.in.:

 1. analizę strategii współpracy transgranicznej Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego,
 2. analizę porównawczą przykładów współpracy transgranicznej w Europie,
 3. projekty współpracy transgranicznej obejmujące współpracę gospodarczą, transport i infrastrukturę, energetykę i ochronę środowiska naturalnego oraz turystykę – jako obszar przyszłej współpracy w ramach EUWT TRITIA.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.