Spotkanie przedstawicieli Regionów tworzących EUWT TRITIA

Rozmowy w MSWiA RP

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w ramach planowanej inicjatywy zagranicznej obejmującej udział dwóch województw (śląskiego i opolskiego) w europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej – odbyło się w Warszawie spotkanie robocze mające na celu omówienie treści dokumentów założycielskich – konwencji i statutu tworzonego ugrupowania.

Spotkanie odbyło się w ramach XVII posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów, których opinie, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, są obligatoryjne dla wydania stosownej decyzji przez MSZ. Regiony tworzące EUWT TRITIA reprezentowali przedstawiciele grup roboczych z Katowic, Opola, Ostrawy i Żyliny.

Strony spotkania omówiły uwagi do dokumentów założycielskich przedstawionych przez Marszałka Województwa Śląskiego do MSZ razem z wnioskiem o zgodę na przystąpienie do EUWT TRITIA.