Wizyta studyjna delegacji Kraju Morawsko-Śląskiego i Województwa Śląskiego do Województwa Opolskiego

Wyjazd do Opola

Grupa pracowników Urzędu Krajowego Kraju Morawsko-Śląskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zaangażowanych w realizację projektu, wzięła udział w dwudniowym wyjeździe studyjnym do Opola.

W ramach pobytu w województwie opolskim uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z kompetencjami Zarządu Województwa w zakresie zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz strukturą organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Zwiedzili też podmioty gospodarcze z terenu województwa opolskiego, które są beneficjentami środków unijnych, m.in. firmę CEWE COLOUR (koncern fotograficzny w Kędzierzynie Koźlu), gdzie przedstawiono wizytującym sposób wykorzystania dotacji dla zagwarantowania odpowiedniego poziomu świadczonych usług oraz ciągłego rozwoju firmy działającej na specyficznym rynku usług fotograficznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.