Wizyta studyjna delegacji Województwa Opolskiego i Województwa Śląskiego do Kraju Morawsko-Śląskiego

Grupa pracowników Urzędów Marszałkowskich z Katowic i Opola wzięła udział w dwudniowym wyjeździe studyjnym do Ostrawy

W ramach pobytu uczestnicy spotkali się m.in. z przedstawicielami departamentów: projektów europejskich, współpracy międzynarodowej oraz organizacyjnego urzędu w Ostrawie. Prelegenci przedstawili wybrane zagadnienia związane z działalnością administracji Kraju Morawsko-Śląskiego. Podczas zwiedzania Zintegrowanego Centrum Bezpieczeństwa w Ostrawie przedstawiona została idea działania zasady jednego telefonu alarmowego (112) na poziomie Regionu Ostrawa. Następnie, w czasie wizyty w Browarze Ostrawa, przedstawiono historię oraz plany rozwoju jednej z głównych dziedzin czeskiego przemysłu spożywczego. Staż zakończyła wizyta w fabryce podzespołów dla przemysłu samochodowego, a następnie dyskusja o aspektach i trendach rozwojowych branży motoryzacyjnej i transportowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.