Spotkanie robocze w sprawie strateg współpracy

Rozmowy w Ostrawie

W siedzibie Urzędu Krajowego w Ostrawie autorzy dokumentu strategicznej współpracy na obszarze polsko-czeskiego pogranicza zorganizowali spotkanie robocze, na którym przedstawili dokument w formie uwzględniającej wszelkie uwagi, które grupy eksperckie poszczególnych Partnerów przekazały w trybie konsultacji bądź ustaleń na trzech spotkaniach warsztatowych w Ostrawie, Opolu i Katowicach.

Spotkanie było ostatnią okazją do wnoszenia uwag przed rozpoczęciem działań powiązania trzech bilateralnych dokumentów strategicznych w jeden plan działania dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.