Spotkanie szefów Regionów

W siedzibie Zamku Cieszyn spotkali się szefowie regionów tworzących EUWT TRITIA

Uczestnicy podjęli decyzje m.in. o zintensyfikowaniu kontaktów z polskim MSZ, celem ustalenia powodów dotychczasowego braku zgody dla Województwa Śląskiego i Opolskiego na przystąpienie do Ugrupowania.

Ustalono też, że podpisanie dokumentów założycielskich EUWT TRITIA nastąpi na kolejnym spotkaniu roboczym w Żylinie (w terminie zależnym od uzyskaniu ww. zgody polskiego MSZ przez WŚ i WO) oraz że na obecnym etapie organizowania EUWT TRITIA w materiałach promocyjnych hasło „wspólne problemy” zastąpi hasło „wspólne wyzwania”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki