Spotkanie w Raciborzu

Współpraca Województwa Opolskiego i Śląskiego ze stowarzyszeniami gmin funkcjonującymi na obszarze działania EUWT TRITIA

Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z Województwa Śląskiego i Opolskiego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego spotkali się w Raciborzu z przedstawicielami stowarzyszeń gmin działających w ramach Euroregionów na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Te stowarzyszenia to:

  • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry,
  • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
  • Stowarzyszenie „Region Beskidy”,
  • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Tematem wiodącym spotkania była kontynuacja współpracy na rzecz tworzenia warunków rozwojowych pogranicza polsko-czesko-słowackiego oraz dalsza współpraca Euroregionów i samorządów wojewódzkich po utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA.